Hiệu quả từ triển khai quản lý, giám sát hải quan tự động

Kết quả khảo sát các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp kinh doanh kho bãi và các hang hàng không do Tổng cục Hải quan thực hiện liên quan đến VASSCM, mới công bố cho thấy, việc áp dụng VASSCM đã giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp logistics tiết kiệm được trung bình khoảng 2,5 giờ khi làm các thủ tục nhập khẩu một lô hàng qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Trong đó, thời gian làm thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát tiết kiệm được khoảng 1,2 giờ trên một lô hàng; thời gian làm thủ tục đối với các đơn vị kinh doanh kho bãi để lấy hàng ra khỏi kho cũng tiết kiệm được trung bình khoảng 1,32 giờ.

Lợi ích tổng thể từ việc triển khai VASSCM đối với các doanh nghiệp nói chung là rất rõ rệt, bởi có tới 91% phản hồi khảo sát cho biết, VASSCM đã giúp hồ sơ, thủ tục đưa hàng vào hoặc đưa hàng ra khỏi kho hoặc khu vực giám sát hải quan đơn giản hơn, giảm thời gian thực hiện các thủ tục thông quan. Khoảng 82% doanh nghiệp cho rằng, thời gian chuẩn bị hồ sơ cung cấp cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi để làm thủ tục đưa hàng vào hoặc ra khỏi kho đã giảm, tiết kiệm khâu chuẩn bị hồ sơ là 0,83 giờ; giảm chi phí quản lý (chi phí in ấn, lưu trữ, chi phí nhân sự). Khoảng 73% doanh nghiệp cho rằng, hệ thống giúp chủ động thời gian thực hiện thủ tục đối với kinh doanh kho, bãi (không phụ thuộc vào thời gian làm việc hành chính của cơ quan hải quan do hệ thống điện tử hoạt động 24/7); giảm chi phí bốc xếp, vận chuyển, lưu trữ hàng xuất nhập khẩu tại kho bãi và thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.
Ngoài ra, các doanh nghiệp logistics làm dịch vụ khai thuê hải quan còn cho biết, VASSCM giúp nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ đối với khách hàng. Trong đó, đối với hoạt động kinh doanh kho bãi, thì việc truy vấn, tiếp nhận thông tin trên hệ thống điện tử trước thời điểm xếp dỡ hàng nhập khẩu từ phương tiện vận tải vào khu vực kho bãi thuận lợi hơn, doanh nghiệp chủ động xếp dỡ hàng trên cơ sở thông tin có trước từ hải quan và các hãng hàng không, chủ động việc bố trí vị trí hàng phải kiểm hóa, soi chiếu phù hợp…

Đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, việc trao đổi, chia sẻ thông tin thuận lợi, kịp thời, chính xác hơn giúp giảm rủi ro trong quản lý, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Việc quản lý, giám sát hàng hóa ra vào hoặc lưu trữ tại kho, bãi cũng thuận lợi, chính xác, chặt chẽ hơn giúp tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh (doanh số, sản lượng hàng khai thác tăng…)

Đối với các hãng hàng không, việc trao đổi thông tin trên hệ thống điện tử đã giúp họ tiết kiệm được thời gian, chi phí, nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh như chủ động trong xếp dỡ hàng, tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, trao đổi thông tin với hải quan và các bên liên quan thuận lợi, kịp thời, chính xác hơn, giảm rủi ro trong công tác quản lý.

Ngọc Quỳnh

Theo congthuong.vn